sábado, 29 de noviembre de 2008

Misterio desvelado!

Pois si señores... a foto marabillosa que publiquei é:

Unha foto aérea de Guelb-er-Richat, Mauritania!

Moitos vos achegastes, pero ninguén pensou nunha forma xeolóxica. Non era un volcan, nin unha catarata... sintoo!

O luns comezará un novo xogo, que durará todo o ano 2009. Permanezan conectados!

viernes, 28 de noviembre de 2008

jueves, 27 de noviembre de 2008

A concepción circular do tempo

A música sempre acaba volvendo a aparecer na túa vida...I got no motivation...

sábado, 15 de noviembre de 2008

19-N Folga Estudantil!


+ diñeiro público.

A día de hoxe, a porcentaxe de investimento da Consellaría de Educación na educación universitaria é o 0,75% do P.I.B de Galiza; mais agora temos que crer que vai chegar ao 1,5 en 2015, cando nun primeiro momento o obxectivo da Consellaría era chegar ao 1% en 2010.Porén, os Comités entendemos que o investimento público no ensino universitario non debe ser inferior ao 1,5% do P.I.B galego no ano 2010.

- taxas.

Na actualidade, a porcentaxe de participación do estudantado a través das taxas no financiamento universitario supón: na UdC o 13,81%, na USC o 18,21% e na Uvigo o 10,29%.Nós apostamos pola redución da porcentaxe de participación das taxas no financiamento das universidades até o 5% no ano 2010, non producíndose ningún perxuízo económico para as universidades e beneficiando a moitas e moitos.

+ bolsas.

Só o 17% dos estudantes da Galiza están bolsados polo Ministerio de Educación e Ciencia (MEC), primando os criterios académicos sobre os económicos e producindo que unha parte importante do estudantado non teña acceso a unha bolsa que necesita.Consideramos que é necesario en 2010 pasar do 17% ao 33% os estudantes beneficiaros de Bolsas de Axuda ao Estudo, e elevar do 17% ao 50% os estudantes que teñen exención de taxas por criterios de renda. Alén da asunción da política de bolsas por parte da Xunta a fin de axeitala ás nosas características socioeconómicas propias.

+ aloxamento público.

Para garantir un aloxamento público abondo faise necesaria a creación dun ente público composto polas tres universidades galegas, a Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria e a Consellaría de Vivenda e Solo para a xestión do aloxamento universitario, que convirta todas as prazas concertadas, subvencionadas e concesionadas en prazas públicas antes do ano 2010. Así como a elaboración dun plano plurianual de aloxamento público universitario que garanta cando menos acceso ao 15% dos estudantes matriculados en cada campus.

+ coordinación.

Un apoio económico decidido será imprescindíbel para a xestión integral necesaria do Sistema Universitario Galego (SUG) no que ten a ver coas infraestruturas, aloxamento público universitario, matriculación, investigación, mapa de títulos, promoción...

- despilfarro

Coidamos que para que os cartos de todas e todos nós non os desbalden uns poucos é completamente necesaria a fiscalización e control orzamentario por parte da Consellaría de Educación e Ordenación Universitaria.

+ calidade.

Unha universidade de calidade pasa pola progresiva eliminación da limitación de prazas nas titulacións, nos graos e nos posgraos, a eliminación das probas específicas para as titulacións, a redución das proporcións profesor/alumno. Do mesmo xeito cómpren melloras substanciais tanto en materiais como en infraestruturas.súmate na defensa da universidade pública galega!

Dios back on Garnett's face!

Story of Stuff

Story of Stuff

...but, is it not THE WHOLE SYSTEM that we should change?

We should NOT just change its parts, it is the whole machine, the whole system, that we have to change.

martes, 11 de noviembre de 2008

domingo, 2 de noviembre de 2008

Largo ou Curto??

ou
VOTE!
E xa aviso, afeitarme non me afeito!!
 
Esta web apoia á iniciativa dun dominio galego propio (.gal) en Internet